طراحی اپلیکیشن «حمل بار» برای ارائه خدمات هوشمند در اصفهان


طراحی اپلیکیشن «حمل بار» برای ارائه خدمات هوشمند در اصفهان

سیدعلی عبداللهی   با اشاره به وجود دو سامانه به‌منظور مدیریت موارد مربوط به سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون شهری اظهار کرد: سامانه حمل بار و سامانه باریار ۷۲۴ به‌منظور استفاده کاربران شاغل در شرکت‌های حمل‌ونقل درون شهری و تسریع در خدمت‌رسانی در حوزه حمل بار درون شهری است.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده در سامانه باریار ۷۲۴ افزود: صدور بارنامه و خدمات مربوط به خاک‌برداری سطح مناطق پانزده‌گانه و همچنین گزارش‌گیری‌ها در این سامانه انجام می‌شود همچنین سامانه باریار، یک سامانه تخصصی است که کاربران این سامانه به داشبورد مدیریتی و اطلاعات بارنامه‌ها دسترسی دارند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان با اشاره به سامانه حمل بار نیز تصریح کرد: مدیریت ناوگان حمل‌ونقل بار درون شهری توسط سامانه حمل بار انجام می‌شود، همچنین آمار خودروهای فعال، صدور پروانه‌ها و اطلاعات شرکت‌ها از جمله مواردی است که در این سامانه کنترل می‌شود.

وی با اشاره به برنامه این سازمان برای تجمیع سامانه‌ها و به‌روزرسانی اپلیکیشن حمل بار خاطرنشان کرد: این اپلیکیشن با ارائه خدمات هوشمند گام بسیار خوبی برای ارتقای سطح خدمات به شرکت‌های حمل‌ونقل بار درون شهری است.

عبداللهی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی شهرداری اصفهان هوشمندسازی شهر است، افزود: در سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون شهری این سیاست به صورت کامل در حال پیاده‌سازی است.