معاونت مالی و اداری


سید محمد صدری

  معاون مالی و اداری

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق

  تلفن مستقیم : 03137355441

 

 

 


واحدهای مستقیم:

  • مالی

  • اداری و رفاه

  • دفتر محیط زیست

  • معاینه فنی خودرو