معاونت فنی و توسعه


  احمد شبانی

  معاون فنی و توسعه

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری

  کارشناسی مهندسی حمل و نقل و ترافیک شهری

                                                                     تلفن مستقیم : 03137355712

 

 

 


واحدهای مستقیم:

  • فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • برنامه ریزی حمل و نقل

  • پژوهش و توسعه

  • آموزش

  • بودجه و آمار