معرفی خدمات و روند انجام آن


1- صدور پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل بار درون شهری

مراحل:

1. مراجعه فرد متقاضی به سازمان و ارائه درخواست کتبی جهت اخذ مجوز پروانه بهره برداری

2. بررسی درخواست متقاضی در کمیته ارزشیابی سازمان و اعلام نتیجه ظرف 15 روز جهت اخذ موافقت اصولی

3. تشکیل پرونده متقاضی

4. بازدید و کارشناسی از شرکت شامل (محیط، پارکینگ، دفتر، امکانات و تجهیزات و ...)

5. صدور موافقت اصولی (سه ماه اعتبار دارد)

6. صدور پروانه بهره برداری (دو سال اعتبار دارد)

 

2- صدور مجوز حمل و نقل بار درون شهری

الف) پروانه فعالیت: صدور پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر توسط شرکت­های حمل و نقل بار درون شهری

مراحل:

1. مراجعه متقاضی به شرکت­های مورد تأیید سازمان

2. ارائه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

3. تحویل مدارک از شرکت به سازمان جهت صدور پروانه فعالیت

 

ب) پروانه اشتغال: صدور پروانه اشتغال برای راننده وسیله نقلیه باربر توسط شرکت­های حمل و نقل بار درون شهری

مراحل:

1. مراجعه متقاضی به شرکت

2. ارائه مدارک مورد نیاز به شرکت

3. آموزش تکلیفی رانندگان (13ساعت)

4. صدور نامه ­های تشخیص هویت(سوء پیشینه) و بهداشت(عدم اعتیاد)

5. صدور پروانه اشتغال رانندگان توسط سازمان

 

3- نظارت و بازرسی:

1. اعمال قانون خودروهای فاقد مجوز از سازمان با هماهنگی پلیس راهور

2. شناسایی خودروهای ثبت نام شده در سازمان

3. کنترل و نظارت بر ماشین آلات خاکبرداری و حمل نخاله و خاک در سطح شهر

 

4- مزایای ثبت نام در طرح ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار درون شهری

  • لیست زوج و فرد:  قرار گرفتن خودروهای ثبت­ نامی که دارای مجوز اشتغال رانندگان می­ باشند در طرح زوج و فرد قرار میگیرند(در طی زمان­های مشخص شده از طرف پلیس راهور و معاونت حمل و نقل)
  • سوخت­های دیزلی:  تأمین و شارژ سوخت خودروهای دیزلی ثبت نامی در ناوگان حمل و نقل بار درون شهری براساس تناژ
  • برچسب: تحویل برچسب­ ها به خودروهای ثبت­ نامی جهت شناسایی خودروهای مورد تأیید سازمان

 

 

5- مجوز خاکبرداری

مراحل:

1. مراجعه مالک یا نماینده خاکبرداری که دارای مجوز دفتر خاکبرداری از اتحادیه مورد نظر می­باشد به شرکت­های دارای پروانه بهره برداری حمل و نقلی از سازمان

2. مراجعه فرد متقاضی خاکبرداری یا پیمانکار انتخاب شده به همراه فرم 1-15 (فرم حمل و نقل خاک و نخاله ساختمانی) به شهرداری منطقه مورد نظر جهت صدور مجوز نهایی خاکبرداری

 

6- صدور مجوز تردد وسیله نقلیه باربر درون شهری (در راستای اجرای طرح محدوده ی زمانی-مکانی)

مراحل :

1-مراجعه متقاضی به شرکت های زیر مجموعه ی سازمان و ارائه مدارک مورد نیاز

2-بارگذاری مدارک توسط شرکت

3-کنترل مدارک و بررسی مسیر و زمان تردد

4-صدور مجوز توسط سازمان و تحویل به شرکت