مراحل انجام معاینه فنی خودرو


مراحل انجام معاینه فنی خودرو

مراحل انجام معاینه فنی خودرو

1) قرار گفتن خودرو مقابل دوربین­های پلاک خوان- مراجعه به واحد اداری(ارائه کارت خودرو و پرداخت هزینه) - اخذ برگ پذیرش

* خودروهای دوگانه سوز قبل از پذیرش به واحد تست ادواری مرکز مراجعه نمایند.

2) ارائه برگ پذیرش به کارشناس و انجام بازدید ظاهری خودرو توسط کارشناس مربوطه

3) انتقال خودرو به داخل سالن جهت انجام آزمون­های فنی توسط اپراتور مرکز

4) آزمون آلایندگی خودرو- آزمون انحراف از محور خودرو- آزمون تست کمک فنر و سیستم تعلیق- آزمون تست ترمزها- آزمون تست نور چراغ­های جلو- آزمون اتصالات جلوبندی

5) در صورت مثبت بودن آزمون­ها و تأیید کارشناس مرکز، مالک جهت اخذ برگ و برچسب معاینه فنی به واحد صدور کارت مراجعه نماید.

6) در صورت معیوب بودن خودرو، پرینت نتایج آزمون فنی به مالک تحویل می­گردد تا نسبت به رفع عیب تا مهلت قانونی داده شده اقدام و مجددا به مرکز مراجعه نماید.

7) در مراجعه مجدد، نیازی به در نوبت قرار گرفتن خودرو نمی­باشد و پس از پذیرش توسط دوربین و پرداخت هزینه آزمون مجدد (در بازدید عیوب ظاهری نیاز به پرداخت وجه نمی­باشد) خودرو مورد آزمون قرار می­گیرد.