بازدید مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهری کشور از سامانه های حمل و نقل بار شهرداری اصفهان


بازدید مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهری کشور از سامانه های حمل و نقل بار شهرداری اصفهان

مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهری کشور در نخستین رویداد ملی (نمایشگاه) حمل و نقل دانش بنیان از غرفه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و سازمان مدیریت حمل و نقل بار بازدید کردد.
شناسایی،ساماندهی و ثبت نام فعالان حوزه حمل و نقل بار در قالب سامانه hamlebar.com  برای ناوگان باری دیزل و ناوگان باری بنزین سوز، صدور و تمدید پروانه اشتغال راهبران ناوگان بار و صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری در قالب 26 شرکت حمل و نقل بار درون شهری با رویکرد توزیع عدالت محور ناوگان و جلوگیری از فساد و رانت؛ همچنین صدور انواع سند حمل از جمله بارنامه، باربرگ و مجوز تردد وسیله نقلیه باربر درون شهری برای اولین بار در کشور از طریق سامانه هوشمند صدور مجوز تردد درون شهری اصفهان (سامانه باریار 724 ) با رویکرد تامین دسترسی آسان، سریع و با کیفیت ذی نفعان و فعالان حوزه خدمات حمل و نقل بار به خدمات ارائه شده به صورت غیر حضوری، با استفاده از خدمات دولت الکترونیک و ابزارها و فناوری های نوین از جمله فعالیت های سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان می باشد. 
لازم به ذکر است، در طراحی نرم افزار صدور سند حمل بار شهری، تلاش شده است ضمن رعایت اصل سادگی انجام فرایندهای لازم، از فناوری روز در حوزه تهیه نرم افزارهای کاربردی موبایل پایه بهره گیری شود.
سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و کالای درون‌شهری شهرداری اصفهان تلاش خود را در راستای ساماندهی و بهبود وضعیت حمل‌ونقل کالا و بار در شهر از طریق مطالعه، برنامه‌ریزی، آموزش، نظارت، هماهنگی و مدیریت در حمل‌ونقل کالا و بار جهت جابه‌جایی ایمن، مناسب و سریع طبق تعاریف قانونی به‌کار بسته است و اقدامات ضروری در راستای کاهش تقاضای سفر با استفاده از توانمندی دولت الکترونیک و سامانه‌های هوشمند را در دستور کار دارد.