جدول سهمیه سوخت بهمن ماه 1397 برای ناوگان بار


جدول سهمیه سوخت بهمن ماه 1397 برای ناوگان بار

ثبت نام ناوگان حمل و نقل بار و کالای درون شهری اصفهان و تخصیص سوخت سامانه www.utcms.ir آغاز شد.

کلیه رانندگان خودروهای باربر برای ادامه فعالیت در سطح شهر اصفهان موظفند در سامانه مذکور ثبت نام و سپس جهت دریافت پروانه فعالیت به سازمان مدیریت حمل بار شهرداری اصفهان مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 3-37383920

آدرس سازمان: اصفهان- رهنان- خیابان شهید مطهری- میدان امام حسین (ع)