اصفهان 1400


اصفهان 1400

هدف کلان 1: اعتلای هویت متمایز و ایجاد یک تصویر ملی پویا از شهر

اهداف خرد:

 1. گسترش محرکها و جاذبه هاي هويتي و تقويت حس مکان در عرصه هاي اکولوژيک و عناصر طبيعي شهر
 2. بهسازي و بازآفريني بافتهاي تاريخي و ارزشمند با تکیه بر هویت تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان
 3. احياي سبك زندگي ايراني – اسلامي مبتني بر بازشناسي و تعميق ارزش‌ها و شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي اصفهان
 4. جذب و پشتيباني از سرمايه گذاري ها و فعاليتهاي اقتصادي ويژه در شهر
 5. گسترش تبليغات و فعاليت هاي رسانه اي شهرداري در سطح ملي و بين المللي

 

هدف کلان 2: ارتقای خلاقیت و سرزندگی در فضاهای شهری

اهداف خرد:

 1. افزايش پايداري اكولوژيك با تاكيد بر کاهش آلاینده‌ها و رفع ناهنجاری‌های اجتماعي محیطی
 2. افزايش جذابيت مكان با اعتلاي شخصيت بصري و غناي حسي
 3. افزایش ايمني در محيط‌هاي شهر و حركت به سمت ايجاد شهر تاب آور
 4. شکوفایی و رونق کسب وکار (خلاق) با رويكرد خودكفايي و سرمایه‌پذیری عرصه‌های منتخب
 5. اشاعه آموزشها و اعتلاي فرهنگ شهروندي

 

هدف کلان 3: افزایش بهره‌وری در مدیریت منابع و سرمایه‌های سازمانی

اهداف خرد:

 1. توانمندسازي و ارتقا شايستگي ها و استعدادهاي منابع انساني
 2. افزايش بهره برداري بهينه از دارايي هاي مشهود و نامشهود
 3. اعتلاي سطح دانش و فرهنگ سازماني
 4. بهبود فرآيندهاي كليدي سازماني
 5. تقويت ارتباطات شبكه‌اي با ذينفعان

هدف کلان 4: توسعه متعادل و متوازن شهر و بهبود خدمات و زیرساخت‌های سازگار با محیط زیست

اهداف خرد:

 1. توسعه زيرساخت هاي فناورانه با تاکيد بر کاهش هزينه اجتماعي خدمات شهر(دار)ي
 2. توسعه و ارتقا سطح کيفي شبکه معابر شهر و روان سازي عبور و مرور شهري
 3. افزايش ظرفيت و بهبود کيفيت سيستم حمل و نقل عمومي
 4. بهبود شبكه و زنجيره ارائه خدمات و زيرساختها با هدف تقويت همسايگي‌هاي محلي
 5. تهيه، بروزرساني و يکپارچه سازي اسناد توسعه شهري
 6. توسعه و هوشمندسازي مديريت فضاي سبز
 7. ارتقا سلامت و سطح بهداشت عمومي جامعه با مشارکت شهروندان و نهادهاي موثر
 8. فراهم نمودن بسترهای لازم در ترویج ساخت و سازهای سازگار با محیط زیست