مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان:


مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان:

سیدعلی عبداللهی اظهار کرد: معاینه فنی خودروها نقش بسیار مهمی در کاهش آلودگی هوا، صدا و حفظ ایمنی خودروها دارد.

وی افزود: هر سال در شهریورماه تمهیدات ویژه‌ای برای استقبال از مهر و بازگشایی مراکز آموزشی انجام می‌شود تا ضمن تسهیل ترددها در شهر، ناوگان حمل‌ونقل عمومی بتواند با تمام ظرفیت و توان به شهروندان خدمات‌رسانی کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان تصریح کرد: آژانس‌های سرویس مدارس و خودروهای تاکسی واجد کارت شهری می‌توانند به‌صورت ویژه با مراجعه به مرکز معاینه فنی تاکسیرانی واقع در بلوار فرزانگان (روبه‌روی باغ فدک، جنب شرکت تعاونی تاکسیرانی) خارج از نوبت نسبت به دریافت معاینه فنی خود اقدام کنند.

وی گفت: خودروهای سرویس مدارس تا پیش از مهرماه ۱۴۰۲ به‌صورت ویژه معاینه فنی می‌شود تا ضمن بررسی‌های معمول، وضعیت ظاهری خودرو، وضعیت کمربندهای ایمنی و صندلی‌ها مورد بررسی قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که این خودروها می‌تواند با ایمنی کامل دانش‌آموزان را جابه‌جا کند.

عبداللهی با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد نقص فنی خودروها در تشدید و ایجاد ترافیک، همچنین تصادفات نقش زیادی دارد، گفت: انتظار می‌رود شهروندان تا پیش از مهرماه خودروهای خود را مورد معاینه فنی قرار دهند تا هنگام بازگشایی مدارس کمتر شاهد نقص فنی خودرو و بروز مشکلات ناشی از آن در شهر باشیم.

وی خاطرنشان کرد: با تعامل صورت گرفته با سازمان اتوبوسرانی، انجام معاینه فنی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری نیز قبل از آغاز مهر و آغاز فصل مدارس با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.