مشارکت با بخش خصوصی


1-  همکاری شرکت ها و صدور پروانه بهره برداری

سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان به استناد اختیارات ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و در راستای ساماندهی ناوگان بار و کالا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال متقاضی فعالیت در حوزه حمل و نقل بار و کالای درون شهری اصفهان (علاقه مند به توسعه خدمات شرکت و یا تأسیس شرکت خصوصی/ تعاونی) ثبت نام بعمل آورده و پس از طی مراحل قانونی نسبت به صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری برای ایشان اقدام می نماید.

 

مراحل:

  • 1- مراجعه فرد متقاضی به سازمان و ارائه درخواست کتبی جهت اخذ مجوز پروانه بهره برداری
  • 2- بررسی درخواست متقاضی در کمیته ارزشیابی سازمان و اعلام نتیجه ظرف 15 روز جهت اخذ موافقت اصولی
  • 3- تشکیل پرونده متقاضی
  • 4- بازدید و کارشناسی از شرکت شامل (محیط، پارکینگ، دفتر، امکانات و تجهیزات و..)
  • 5- صدور موافقت اصولی (سه ماه اعتبار دارد)
  • 6- صدور پروانه بهره برداری (دو سال اعتبار دارد)

 

2-  همکاری بخش خصوصی در حوزه خدمات الکترونیکی و IT

سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری اصفهان با توجه به وظایف قانونی ذیل ماده 9 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مواد 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با بهره گیری از قابلیت های نرم افزارهای اینترنتی خدمات حمل و نقل بار و کالا مبتنی بر web (اپلیکیشن موبایلی و ...) نسبت به ارائه، توسعه و ارتقاء سامانه ها و نرم افزارهای موجود و هوشمند سازی خدمات حوزه حمل و نقل بار و ارائه خدمات رفاهی سازمان به شهروندان در حوزه حمل و نقل بار درون شهری با همکاری تولیدکنندگان نرم افزار و ارائه دهندگان فرآیند خدمات مذکور اقدام می نماید.

 

3-  استـفـــاده از پتانسیــــل بـخــش خصوصی و شهرداری جهت احداث توقفگاه و پایانه بار حومه شهری ( با کاربری بارانداز، مجتمع های جامع خدمات رسانی خودرو باربر با اولویت کاربری توقفگاه خودروهای سنگین)

 

در راستای مدیریت، ساماندهی و نظارت بر امور مربوط به حمل و نقل بار اقدام به برنامه ریزی و پیش بینی احداث توقف گاه، ایستگاه و پایانه بار درون شهری مد نظر قرار گرفته است.

انواع بارانداز شهری بصورت زیر خواهد بود.

الف: پایانه بار درون شهری و حومه: مکانی به منظور ساماندهی و تمرکز امور تبادل حمل و نقل بار و کالای درون و برون شهری و ارائه خدمات مورد نیاز رانندگان و وسایل نقلیه باربر، دفاتر انبارهای مؤسسات و شرکتهای ارائه دهنده خدمات بار و کالای درون شهری و سایر خدمات پیرامونی مربوط به تجزیه و تجمیع بار و کالا، توقف خودروهای درون و برون شهری، باراندازهای مسقف مکانیزه و روباز و ... می باشد. جانمایی پایانه های مذکور در مبادی اصلی ورودی شهر اصفهان خارج از رینگ چهارم ترافیکی شهر واحداث آن با مشارکت بخش خصوصی متناسب با اطلاعات بدست آمده از طرح جامع حمل و نقل بار درون شهری اصفهان صورت خواهد گرفت.

ب: توقفگاه: مکانی است که به منظور توقف و پارک وسایل نقلیه باربر سنگین و نیمه سنگین درون شهری و برون شهری از سوی سازمان و با هدایت و تأیید معاونت بنابر اطلاعات بدست آمده از طرح جامع حمل و نقل بار درون شهری اصفهان در نظر گرفته می شود مکان مذکور به عنوان پارکینگ روباز و با رعایت مسائل ترافیکی و رعایت کاربری های پیرامونی امکان ارائه امکانات اولیه و خدماتی برای ناوگان حمل بار را خواهد داشت.  این توقفگاه‌ها سبب بهبود ترافیک شهری و ایمن‌سازی معابر شهری، کاهش آلودگی هوا و آلاینده‌های گازی از طریق مدیریت تردد خودروهای سنگین، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، تکریم حقوق شهروندی و ایجاد امنیت ناوگان بار شهری، جلوگیری از پارک حاشیه‌ای و بهبود منظر شهری و ارائه امکانات رفاهی ویژه ناوگان باری شهری در توقفگاه‌ها می‌شود.

این پروژه ذیل برنامه اصفهان 1400 و هدف های کلان : اعتلای هویت متمایز و ایجاد یک تصویر ملی پویا از شهر و  هدف خرد : جذب و پشتيباني از سرمايه گذاري ها و فعاليتهاي اقتصادي ويژه در شهر با رویکرد شناسایی و ایجاد فرصت های جذاب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیل گری جهت جذب و مشارکت این بخش در حوزه خدمات اصلی و پیرامونی حمل و نقل بار و کالای درون شهری و همچنین هدف کلان : ارتقای خلاقیت و سرزندگی در فضاهای شهری و هدف خرد :افزایش پایداری اکولوژیک با تأکید بر کاهش آلاینده ها و رفع ناهنجاری های اجتماعی - محیطی با رویکرد کاهش آلاینده های هوا و صدا ناشی از حمل و نقل بار و کالای درون شهری  از طریق اعمال مدیریت جابجایی بار و کالا با رویکرد مدیریت حمل و نقل سبز تعریف شده است. احداث این زیرساخت ها در راستای ساماندهی خودروهای باری قبل از ورود به معابر درون شهری، ایجاد درامد پایدار برای شهرداری و  جلوگیری از ایراد خسارت به معابر درون شهری و المان های ترافیکی می باشد. این توقفگاه‌ها سبب بهبود ترافیک شهری و ایمن‌سازی معابر شهری، کاهش آلودگی هوا و آلاینده‌های گازی از طریق مدیریت تردد خودروهای سنگین، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، تکریم حقوق شهروندی و ایجاد امنیت ناوگان بار شهری، جلوگیری از پارک حاشیه‌ای و بهبود منظر شهری و ارائه امکانات رفاهی ویژه ناوگان باری شهری در توقفگاه‌ها می‌شود.

 

مراحل:

  • 1-  مراجعه متقاضیان حقیقی یا حقوقی  به سازمان مدیریت حمل و نقل بار جهت ارائه پتانسیل ها و ظرفیت های موجود
  • 2- تشکیل پرونده و اخذ مدارک لازم از سوی متقاضی جهت بررسی  های آتی در معاونت اجرایی سازمان
  • 3- بررسی و بازدید و امکان سنجی زمین معرفی شده از جانب بخش خصوصی
  • 4- اعلام نظر ظرف مدت 10 روز جهت اقدامات نهایی

 

4-  مشارکت بخش خصوصی در حوزه معاینه فنی خودرو

سازمان حمل ونقل بار در راستای انجام وظایف محول شده ازسوی شهرداری اصفهان در زمینه راهبری  و انجام امور اجرایی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین، اقدام به جلب همکاری با بخش خصوصی در زمینه جذب سرمایه و مشارکت (تامین زمین، تجهیزات و تأسیسات) نموده است.

 

اقدامات انجام گرفته :

 مناقصه پروژه احداث و راه اندازی مراکز معاینه فنی خودرو

http://isfahan.ir/ShowPage.aspx?page_=tender&lang=1&sub=58&PageID=1200&PageIDF=22&tempname=MonaghesehNEW