معاونت اجرایی


 مجتبی فروزنده

  معاون اجرایی

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی عمران  

  تلفن مستقیم : 03137355511

 

 

 

 

 

 


واحدهای مستقیم:

  • نظارت

  • صدور پروانه

  • سامانه های هوشمند حمل و نقل

  • بازرسین گشت کنترل