مدیریت حمل و نقل بار و کالای درون شهری اصفهان و حومه


در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه، مصوب هیئت محترم دولت به منظور ساماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل بار در شهر اصفهان و حومه آن، از طریق برنامه ریزی جهت تقویت و توسعه کمی و کیفی ناوگان، اعمال نظارت صحیح، توسعه و ایجاد پایانه ها و بار اندازهای مورد نیاز و استفاده از امکانات بخش های مختلف از جمله بخش خصوصی و تعاونی در امر جابجایی مدیریت شده بار و کالا و در راستای اجرای اهداف و وظایف مندرج در قانون و آیین نامه های مذکور، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کالای درون شهری و حومه شهرداری اصفهان ایجاد گردیده است.

این سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداری ها و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 تأسیس گردیده و وابسته به شهرداری اصفهان و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و مطابق با اساسنامه خود و آیین نامه های مصوب اداره می شود.

پس از تصویب اساسنامه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان و ارجاع آن به وزارت کشور و طی مراحل قانونی، در تاریخ 1392/12/15 با صدور اولین ابلاغ انتصاب برای آقای مهندس محمد شبانی به عنوان مدیر عامل از طرف شهردار محترم اصفهان، سازمان کار اجرایی خود را آغاز نمود.

     

ساختمان اداری سازمان در شهر اصفهان، خیابان کهندژ، خیابان شهید مطهری، میدان امام حسین (ع) واقع گردیده است.

 

اهداف:

تلاش به منظور ساماندهي و بهبود وضعيت حمل و نقل كالا و بار در شهر اصفهان و حومه آن از طريق مطالعه، برنامه ريزي، آموزش، نظارت، هماهنگي و مدیریت در امر حمل و نقل كالا و بار جهت جابجايي ايمن، مناسب و سريع كالا و بار طبق تعاريف قانوني و اقدامات ضروري در راستاي كاهش تقاضاي سفر با استفاده از توانمندي دولت الكترونيك و سامانه­ هاي هوشمند حمل و نقل.

 

رسالت و مأموریت سازمان:

ساماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل بار و کالا در شهر اصفهان و حومه

 

چشم انداز سازمان:

سازمانی کارآمد برای تحقق امر جابجایی ایمن، مناسب و سریع  بار و کالا در شهر اصفهان و حومه با بکارگیری سامانه های هوشمند و رعایت استانداردهای زیست محیطی