قوانین اپلیکیشن کاربران

برای ایجاد یک تجربه بهتر و سریعتر در استفاده از خدمات اپلیکیشن حمل بار، ما برخی از اطلاعات شما را که توسط خودتان وارد شده است را جمع‌آوری و برای تایید برخی از خدمات از آنها استفاده می‌کنیم. نکته مهم این که، ما فقط اطلاعاتی را جمع آوری می‌کنیم که برای استفاده از خدماتمان ضروری می دانیم. ...

شرایط و ضوابط استفاده از سامانه باریار 724

به سامانه صدور بارنامه خوش آمدید. در این سامانه رانندگان و شرکتهای تابعه می توانند برای حمل بار خود بارنامه دریافت نمایند. این سامانه این فرصت را برای شما فراهم می‌کند که با دریافت بارنامه از حذف سهمیه سوخت و لاستیک با توجه به عملکرد خود جلوگیری نمایید. ...

وانت‌بارهای شهری بنزینی ساماندهی شده از ابتدای اسفند سهمیه سوخت مجزا می گیرند

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: وانت‌بارهای شهری بنزینی ساماندهی شده دارای پروانه معتبر و اسناد حمل از ابتدای اسفندماه امسال از سهمیه سوخت مجزا برخوردار می شوند. به گزارش ایسنا، مهدی جمالی نژاد در ادامه گفت: وانت بارهای بنزین سوز دارای پروانه فعالیت معتبر در سامانه مدیریت مرکزی حمل ونقل شهری (به نشانی WWW.UTCMS.IR) که اطلاعات آنها توسط شهرداریها در سامانه فوق الذکر ثبت شده باشد، از اسفندماه 1398، از اعتبار ریالی سهمیه سوخت بنزین برخوردار میشوند. ...