آئين تكريم و معارفه رئيس سازمان مديريت حمل و نقل بارشهرداري اصفهان


آئين تكريم و معارفه رئيس سازمان مديريت حمل و نقل بارشهرداري اصفهان

در ابتداي اين مراسم مهندس صلواتي معاون حمل و نقل وترافيك شهرداري اصفهان ضمن قدرداني از زحمات مهندس شباني مديريت سابق سازمان حمل بار به بيان تاريخچه اي از شكل گيري اين سازمان پرداخت و افزود : اصفهان دومين كلانشهري بود كه پس از مشهد سازمان مديريت حمل و نقل بار را راه اندازي نمود در حالي كه شهرداري تهران هنوز اقدامي در اين خصوص انجام نداده است.

در ادامه اين مراسم مهندس شباني به بيان گزارش عملكرد ۴ ساله اين سازمان پرداخت و گفت :  امروز سازمان بار شهرداري اصفهان با افتخار در رتبه نخست كشوري قرار دارد و اين مرهون زحمات تمامي افرادي است كه در حوزه معاونت حمل و نقل شهرداري و اين سازمان فعاليت مي كنند.

وي در ادامه افزود : گردش مديران يك عمل مطلوب و به حقي است و اعلام امادگي كرد در صورت نياز ، تجربيات بدست آمده  دراين حوزه را در اختيار مديريت جديد قرار دهد.

در ادامه مهندس شباني به بيان آمار و ارقامي از عملكرد سازمان پرداخت و گفت : تاكنون  ۹۴۶۴ خودروي باربر ساماندهي شده كه اين آمار قابل توجهي در سطح كشور مي باشد.

وي در پايان با ابراز اميدواري جهت موفقيت مديريت جديد سازمان افزود : از همه كاركنان سازمان درخواست دارم همچون گذشته تمام پتانسيل خود را جهت خدمت به رانندگان زحمتكش حوزه حمل و نقل بار بكار گيرند و خدمت به اين عزيزان  را افتخاري بدانند كه شامل حال تمامي خدمتگزاران دراين حوزه گرديده است .

در ادامه مراسم دكتر طهماسبي رياست جديد سازمان مديريت حمل و نقل بار با تشكر از زحمات ۴ ساله مديريت سابق اين سازمان گفت : مسير پيش روي سازمان اقدام در جهت استراتژي كلان شهري و افق اصفهان ۱۴۰۰ خواهد بود و در اين مسير از سه عنصر خلاقيت ، نوآوري و تكنولوژي هاي نوين بهره خواهيم برد.